Welkom op de website van Heemkunde Kring
"Het Land van Gastel"


De Heemkundekring opgericht 25 november 1980, stelt zich ten doel:

 • het dorp Oud-Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken,
 • in brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud-Gastel en haar bevolking en
 • te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van Gastel en omgeving.

   

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen,lezingen en excursies.
 • het benaderen van en samenwerken met instanties en personen,
  die kunnen helpen het gestelde doel te bereiken en
 • het verzamelen van voorwerpen en geschriften,
  die betrekking hebben op heemkunde in de ruimste zin.

  De vereniging beschikt over een eigen werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in het pand
  ‘In de Drie Snoeken’ Dorpsstraat 50 te Oud Gastel.
  Hier komt elke woensdagavond en zaterdagmorgen een vaste kern van leden bijeen om voorkomende werkzaamheden te verrichten.
  Het museum is geopend voor belangstellende op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
  en op andere tijden na telefonische afspraak met Dhr.L.van Leengoed Tel:o165 518234

   

  Lidmaatschap

  De jaarcontributie bedraagt: €15,00 per persoon.
    €20,00 per gezin.
     
  Bankrelatie Bankrek. Rabo: 141137126
     
  Voor opgave als lid of informatie kunt u bellen of mailen naar het secretariaat.
  Telefoon: 0165 512581 of e-mail

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

museum
Dorpsstraat 50 Oud Gastel
K.v.K. Breda V 282114   Rabobank 1411 37 126

 

 

snoeken

 


© 2010 R Tak